۱۵ مردادماه ۱۳۹۱ عبداله یاری رییس منطقه لشگر دره همدان در نتیجه تیراندازی شکارچیان متخلف در ابتدا زخمی شده و پیش از رسیدن به بیمارستان در اثر شدت جراحات به شهادت رسید به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان همدان، سرزمین ایران موطن غیور مردانی است که با نثار […]

– برگزاری مراسم بزرگداشت روزهای هوای پاک (سالهای ۷۹٫۸۰٫۸۱٫۸۲٫۸۳٫۸۴٫۸۵٫۸۶٫۸۸٫۸۹٫۹۰٫۹۱) – برگزاری مراسم بزرگداشت روز زمین پاک (سالهای ۷۹٫۸۰٫۸۱٫۸۲٫۸۳٫۸۴٫۸۵٫۸۶٫۸۸٫۸۹٫۹۰٫۹۱) – پاکسازی کوهستان به مناسبت روز زمین پاک – برگزاری نُه دوره جشن کاغذ (سالهای ۷۹٫۸۰٫۸۱٫۸۲٫۸۳٫۸۴٫۸۵٫۸۶٫۸۸٫) – مشارکت فعال در برگزاری جشن بازیافت (مهرماه ۸۹) – برگزاری مراسم بزرگداشت روز درختکاری و […]