اگر از شما بپرسند برای کمک به محیط ‌زیست و تثبیت اوضاع جوی سیاره‌مان حاضر هستید میزان مصرف گوشت در تغذیه روزمره‌تان را تا نصف کاهش دهید، پاسخ مثبت می‌دهید؟ چه واکنشی خواهید داشت؟ محققان در تازه‌ترین هشدارهای خود اعلام کرده‌اند ضروری است ساکنان کشورهای توسعه‌یافته جهان گام‌های جدی برای […]