جمعیت کویر سبز کاشان: معاون سازمان غذا و دارو، شایعات و اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره سرطان زا بودن سموم باقی مانده در خیار درختی و گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای را رد کرد! معاون اداره کل نظارت بر فرآورده‌های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، شایعات و اخبار منتشر […]