نام علمی : felis margarita نام انگلیسی:  Sand Cat   نام فارسی: گربه شنی مشخصات: جثه از گربه خانگی کوچک‌تر است. سر پهن، گوش‌ها بزرگ و پهن و با فاصله به نسبت زیاد از هم قرا ردارند. دست و پا کوتاه است. برخلاف سایر گربه‌ها کف دست‌ها و پاها موهای بلند […]