اگر قطب جنوب نیز در تابستان شروع به آب شدن کند، سطح آب دریا در جهان واقعاً سریع افزایش می یابد و این اثری بزرگ در کشورهایی نظیر بنگلادش خواهد داشت، زیرا در ارتفاع کم هستند و در برابر افزایش سطح آب دریا کاری از دست شان بر نمی آید. […]