معاون مناطق مرطوب و نیمه‌مرطوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خسارت ناشی از وجود  ۳میلیون و ۸۰ هزار واحد دامی در جنگل‌های شمال را سالانه ۳۲۰ میلیارد توماناعلام کرد و افزود: این درحالی است که درآمد این دام ‌ها، سالانه ۳۱میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. در منطقه […]