دومین برنامه کاشت بذر درخت بادام کوهی و نهال درخت بلوط در اراضی همجوار پژوهشکده تحقیقات اسانس قمصر صبح جمعه با حضور مدیرعامل و جمعی از اعضای جمعیت کویر سبز کاشان و همکاری و مشارکت آموزش و پروش در قالب حضور شماری از دانش آموزان دوره دوم متوسطه دبیرستان الماسی […]