کویرها در آینده عامل توسعه و پیشرفت خواهند بود نه مایه بدبختی.این عبارتی است که دکتر پرویز کردوانی چهره ماندگار علمی،کویر شناس و بیابان‌شناس برجسته بر آن تأکید می‌کند. به اعتقاد وی که ناظر عالی طرح متوازن کویر ایران است، هنوز در کشور ما حتی مسئولانی که دست‌اندرکار امور مرتبط […]