طرح Vermi compost   تغذیه کرمهای قرمز حلقوی بارانی موسوم به Eisenia Foetida از مواد آلی پسماندهای آشپزخانه بوده و محصول این فرایند کود آلی بوده است که یکی از غنی ترین کودهای شناخته شده در دنیا می باشد. از مزایای این کود می توان به موارد ذیل اشاره نمود  – […]

دپوی غیربهداشتی زباله شهرهای شرق مازندران، مشکل طولانی مدت مردم و البته مسوولان این شهرها است که معلوم نیست راه اندازی قریب الوقوع کارخانه کمپوست می تواند این مشکل را برای همیشه برطرف کند یا نه ؟ جمعیت کویر سبز – به گزارش خبرنگار ایرنا، اگر در سال های دور […]