مدیر کل محیط‌زیست استان مازندران با بیان اینکه آب مورد نیاز ۱۰ نسل آینده را مصرف کردیم، گفت: با چه ادله‌ای تصویب کردند که به چاه‌های غیرمجاز قبل از سال ۸۵ مجوز داده شود، کدام کار کارشناسی انجام شد، متاسفانه به کسی که غیرمجاز سال‌ها شیره زمین را مکیده است مجوز دادند.

جمعیت کویر سبز کاشان: آلیسون ردفورد حقوقدان و فعالیت محیط زیست برای ایراد سخنرانی در دانشکده محیط زیست حضور یافت. این چهره سرشناس سخنرانی خود را با موضوع « مشارکت منطقه ای برای تحقق اهداف چندجانبه محیط زیستی» ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی دانشکده محیط زیست، این نشست با […]