معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت:۷۰ درصد سفره های آب زیر زمینی کشور از حدود ۱۰ تا ۱۵سال گذشته تا کنون روبه کاهش هستند.   تورج فتحی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت:این کاهش یعنی اینکه سطح آب سفره های […]