جمعیت کویرسبز: مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تهیه لایحه حمایت از محیط بانان مراحل نهایی خود را در سازمان می گذراند و تا دو هفته آینده به دولت ارسال می شود. به نقل از خبرگزاری مستقل محیط زیست: علی تیموری افزود: این لایحه از […]