شکارچی متخلفی که بوسیله یک اسلحه خفیف یک کل وحشی ۸ ساله را هدف قرار داده و متواری شده بود با تلاش محیطبانان منطقه حفاظت شده خاییز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی گردید.از مدتی قبل نیروهای یگان محیط زیست منطقه حفاظت شده خاییز در جریان تخلفات یکی از باغداران […]