چندی قبل تصویری از بروز تخلف شکار در اختیار اداره محیط زیست شهرستان لارستان فارس قرار گرفت. رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان در این باره گفت: این تصویر شکارچی متخلفی را نشان می داد که بوسیله اسلحه گلوله زنی برنو یک خوک وحشی (گراز) را بصورت غیر قانونی شکار […]