جمعیت کویر سبز: گزارش تصویری از پاکسازی در مراسم روز عاشورا سال ۹۵ اعضای جمعیت کویرسبز با همراهی گروه کوهنوردی رستا، در روز عاشورای سال ۱۳۹۵ نیز مثل روزقبل به پاکسازی معابر درمیان عزاداران مشغول شدند و علاوه برپاکسازی برای فرهنگسازی نیز تلاش کردند!