آمریکائیها هر ساله زباله بیشتر و بیشتری را تولید می‌کنند. در سال ۱۹۶۰ متوسط آمریکائیها حدود ۷/۲ پوند زباله در روز دور می‌ریزند. اما امروزه ۴/۴ پوند زباله را دور می‌ریزند. با این همه زباله چه کار باید بکنیم؟ یک راه حل سوزاندن آنهاست. (که گاهی اوقات احتراق نامیده می‌شود). […]