جمعیت کویرسبز: آیین شانزدهمین سال تاسیس سازمان مزدم‌نهاد «جمعیت کویر سبز کاشان» که مردادماه ۱۳۷۹ تشکیل و تاسیس شده است، شام‌گاه جمعه ۲۲ مردادماه در دفتر این جمیعت برگزار شد. به گزارش کاشان نیوز در این آیین که از ساعت ۲۰ و با حضور حدود ۲۰ نفر از اعضای این […]