جمعیت کویر سبز کاشان: معصومه ابتکار با تاکید بر لزوم توجه جدی و اولویت بخشی مجلس دهم به موضوع محیط زیست، خواستار تلاش نمایندگان منتخب برای تقویت فراکسیون محیط زیست وشکل گیری کمیسیون ویژه محیط زیست در مجلس دهم شد. به گزارش خبرگزاری مهر جمعی از نمایندگان منتخب مجلس دهم با […]