اگر قطب جنوب نیز در تابستان شروع به آب شدن کند، سطح آب دریا در جهان واقعاً سریع افزایش می یابد و این اثری بزرگ در کشورهایی نظیر بنگلادش خواهد داشت، زیرا در ارتفاع کم هستند و در برابر افزایش سطح آب دریا کاری از دست شان بر نمی آید. […]

تخریب محیط‌ زیست در کشوری با تمدن کهن ناشایست است   رئیس‌جمهور نگرانی از تخریب منابع آب، خاک و محیط زیست را در کشوری با تمدن کهن ناشایست توصیف کرد و گفت: متاسفانه امروز در کشور حتی بین بخش کشاورزی و محیط زیست هم اصطکاک وجود دارد که این به […]