کاشان نیوز: محمد حسین کریمی- تنهایک روز از سیزدهمین روز سال ۹۴ گذشته است، وقتی به مکان‌هایی که مردم برای دور کردن نحسی‌ها از خود در آن اتراق کرده‌اند سرمیزنی با صحنه‌هایی مواجه می‌شوی که اگر اینگونه پیش برود تنها چیزی که از ما باقی می‌ماند ادعای فرهنگ است. بیایید […]

جمعیت کویر سبز: محمد حسین کریمی- روز سیزده فروردین هرساله براساس آداب و رسوم ما ایرانیان به دامن طبیعت پناه می‌بریم تا نحسی را از خودمان دور کنیم، اما برخی از ما نحسی آن را برای طبیعت باقی می‌گذاریم. سیزده بدربه خیلی از افراد که می‌گویی سیزده بدر در پاسخ به […]