دپوی غیربهداشتی زباله شهرهای شرق مازندران، مشکل طولانی مدت مردم و البته مسوولان این شهرها است که معلوم نیست راه اندازی قریب الوقوع کارخانه کمپوست می تواند این مشکل را برای همیشه برطرف کند یا نه ؟ جمعیت کویر سبز – به گزارش خبرنگار ایرنا، اگر در سال های دور […]