درخت داغداغان نام علمی: Celtis australis نام انگلیسی: European nettle tree, Mediterranean hackberry, lote tree, or honeyberry   داغداغان جنبه های زیبایی : حالت رشد کاربرد : مناسب کاشت در حاشیه خیابان ها ، سایبان، پوشاننده داغداغان درختی است با تاج متراکم که سایه تیره ایجاد می کند. پوست تنه […]