خوردن هر ماده غذایی به مقدار زیاد می تواند سبب چاقی شود.تخمه ها و مغزها دانه های روغنی هستند و هر یک گرم چربی ۹کالری انرژی میدهد.برای مثال هر ۱۰۰ گرم تخمه آفتاب گردان دارای ۵۸۰ کالری انرژی می باشد.پس در مصرف هر ماده غذایی دقت کنید و تعادل را […]