“جکفروت” میوه بومی هند و مالزی است که در مناطق گرمسیری از جمله تایلند، اندونزی، پرتغال کشت می شود. نام این میوه مشتق از زبان مالایی (chakka) و پرتغالی است . میوه ای است درختی که وزن هر دانه آن به حدود ۲۰ کیلو هم می رسد اما مانند سیب […]