جلسه مربیان بهداشت مدارس دخترانه کاشان با حضور جمعیت کویر سبز مدیر عامل جمعیت کویر سبز به همراه چند نفر از اعضا در نشست مربیان بهداشت آموزش و پرورش حضور یافت. در روز سه شنبه ۲۷/۸/۹۳ جلسه ای پیرامون تغذیه و بهداشت غذایی برای مربیان بهداشت مدارس دخترانه آموزش و […]