آتش سوزی گسترده ای که از عصر روز چهارشنبه بخش هایی از پارک ملی گلستان را در برگرفته بود با تلاش محیطبانان، نیروهای منابع طبیعی و مردم محلی ساعاتی قبل مهار شد. مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان که به همراه دکتر اسماعیل مهاجر مدیر کل […]