بدترین رویدادهای طبیعی سال ٢٠١۴ همه ساله در سراسر جهان هستی شاهد رویدادهای تلخ و ناگوار طبیعی هستیم که جان هزاران نفر را در دنیا می‌گیرد. سیل، زمین لرزه و رانش زمین در هر نقطه دنیا می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند. جمعیت کویر سبز به نقل از زیست بوم: همه […]