همه روزه حجم انبوهی از سوخت های فسیلی از قبیل بنزین و گازوئیل توسط خودروها و صنایع مختلف مصرف می شود که علاوه بر آسیب های زیست محیطی عاملی برای ایجاد و بارش باران های اسیدی است. واژه باران اسیدی در سال ۱۸۷۳ برای اولین بار مطرح شد و در […]