براساس آمارها سرطان روده سومین سرطان شایع و سومین علت عمده مرگ و میر بیماران سرطانی است. بر اساس مطالعات اخیر در آمریکا حذف گوشت قرمز و استفاده از غذاهای گیاهی و همچنین ماهی در رژیم غذایی روزانه، نقش مهمی در پیشگیری از سرطان روده بزرگ دارد. این مطالعه ۷ […]