این امواج، سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کنند.  استفاده مداوم و طولانی مدت و یا قرار دادن آن در کنار قفسه سینه و یا جیب پیراهن موجب مشکلات قلبی می شود و طبق تحقیقات دانشمندان، قرار گرفتن موبایل در فاصله ۵ تا ۱۰ سانتی متری قلب باعث تاثیر امواج […]