جمعیت کویر سبز: به واحدهای صنعتی و تولیدی که در پایش‌های زیست محیطی عنوان واحد آلاینده تعلق گرفته و اقدام موثر و مفیدی جهت رفع آلایندگی ننماید یک درصد تولید همان واحد بعنوان عوارض آلایندگی تعلق خواهد گرفت. به گزارش کاشان نیوز به واحدهای صنعتی و تولیدی که در پایش‌های زیست […]