به عبارت دیگر مسمومیت ثانوی عبارت است از رابطه انتقال دو جانبه سم را که در آن هر دو فرد مصرف کننده ماده سمی از بین می روند.عوامل مورد نیاز جهت ایجاد مسمومیت ثانوی عبارتند از به کار بردن سموم با سمیت زیاد و دوام زیاد .سم در بافت ها […]

از گروه فسفر TEPPدر سال ۱۹۳۸ و پاراتیون در سال ۱۹۴۶که فرمول شیمیایی آنها به عنوان غنائم جنگی از آلمان به آمریکا برده شد و ساخته و به بازار عرضه شد. “مالاتیون” (۱۹۵۰)اولین ترکیب فسفره با طیف اثر وسیع و سمیت کم برای پستانداران می باشد. امتیاز مهم  ترکیبات فسفره […]

گروه های مختلف آفت کش خصوصا حشره  کش عبارتند از : سموم :  حشره کش ، کند کش، جونده کش، حلزون کش تاریخچه مبارزه با آفات گیاهی و حشرات به بیش از هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. هومر(HOMER ) شاعر و مورخ معروف یونانی در حدود […]