آبشار شلماش؛ چشم‌نوازترین آبشار ایران آبشار شلماش یکی از جاذبه‌های طبیعی سردشت و از مهم‌ترین آبشارهای آذربایجان غربی به شمار می‌آید و به دلیل طبیعت زیبای کوهستانی و منظره‌های جذاب آن و نیز موقعیت و نوع سنگ‌های تشکیل‌دهنده آبشار مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. سردشت یکی از شهرستان‌های کردنشین […]