اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

 

 

Article 50 of the constitution of the Islamic Republic Of IRAN

It shall be considered a public duty in the Islamic Republic of IRAN to protect the Environment in which the present as well as future generations shall have a developing social life .

Therefore, economic activities or otherwise which cause pollution or an irreparable damage to the environment shall be prohibited.

 

برداشتهای حقوقی از مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی

 

۱- محیط زیست سالم لازمه حیات اجتماعی روبه رشد نسلهای انسانی است.

۲- در جمهوری اسلامی ایران حفظ محیط زیست وظیفه عموم اشخاص حقیقی و حقوقی است.

۳- ایجاد هرگونه آلودگی در محیط زیست،‌طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی ممنوع است.

۴- تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است.

۵- هر نوع فعالیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همراه با آلودگی محیط زیست ممنوع است.

۶- هر نوع فعالیت همراه با تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است.

۷- در جمهوری اسلامی ایران آگاه سازی و آموزش مستمر اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مباحث محیط زیست به عنوان پیش نیاز حفاظت از عرصه های زیست محیطی لازم است.

۸- زمینه‌سازی برای حیات اجتماعی رو به رشد نسلهای پیاپی از طریق پاک نگهداشتن و پاکسازی محیط زیست وظیفه نظام، برنامه‌ریزان و مجریان برنامه‌ها و فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

۹- لازمه تحقق این اصل، فعالیت سازمان یافته بین بخشی برای پیاده‌سازی موارد فوق و  تدوین استانداردها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی و پاسخگویی به مراجعان فرانسلی، فرابخشی و فرامرزی دراین زمینه با محوریت یک دستگاه حاکمیتی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 11 =

پست بعدی

مفاهیم محیط زیستی

پ بهمن ۲۹ , ۱۳۹۴
براساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عرصه های طبیعی با عنوان پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارد که هرگونه دخل و تصرف در اراضی مشمول این مناطق تابع مقررات ویژه ای بوده […]