به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس جمعیت کویر سبز کاشان مراسمی در دفتر این سازمان مردم نهاد برگزار گردید که این مراسم با حضور اعضای هیئت موسس این سازمان و اعضای این سازمان و تعدادی از اساتید دانشگاه و خبرنگاران آغاز شد. کاشان نیوز: محبوبه قدیریان: این مراسم با حضور اعضای […]

جلسه خصوصی اساتید زیست محیطی و اعضای جمعیت جلسه خصوصی تعدادی از اعضای جمعیت کویر سبز به همراه جمعی از اساتید محیط زیستی در منزل خسرو اعتماد (مدیر عامل جمعیت کویر سبز) برگزار شد این جلسه روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۳ با حضور اساتیدی چون : آقایان : […]

اهم فعالیت های جمعیت کویر سبز – سیزده سال فعالیت زیست محیطی و آموزش دانش آموزی در مدارس توسط اعضای جمعیت به مناسبت روزهای هوای پاک، زمین پاک، هفته منابع طبیعی و… برگزاری مراسم بزرگداشت روزهای هوای پاک از سال ۷۹ تا کنون هرساله – برگزاری مراسم بزرگداشت روز زمین […]

– برگزاری مراسم بزرگداشت روزهای هوای پاک (سالهای ۷۹٫۸۰٫۸۱٫۸۲٫۸۳٫۸۴٫۸۵٫۸۶٫۸۸٫۸۹٫۹۰٫۹۱) – برگزاری مراسم بزرگداشت روز زمین پاک (سالهای ۷۹٫۸۰٫۸۱٫۸۲٫۸۳٫۸۴٫۸۵٫۸۶٫۸۸٫۸۹٫۹۰٫۹۱) – پاکسازی کوهستان به مناسبت روز زمین پاک – برگزاری نُه دوره جشن کاغذ (سالهای ۷۹٫۸۰٫۸۱٫۸۲٫۸۳٫۸۴٫۸۵٫۸۶٫۸۸٫) – مشارکت فعال در برگزاری جشن بازیافت (مهرماه ۸۹) – برگزاری مراسم بزرگداشت روز درختکاری و […]