جمعیت کویر سبز کاشان – به سالی که جدید و تازه است خوش آمد می گوییم، قدرلحظه هایش را می دانیم و سالی پر از نشاط را آرزو می کنیم. سالی سرشار از سلامتی، صلح و کسب علم و دانش. در این آغاز دوباره، تلاش می کنیم تا هر روزمان […]