جمعیت کویر سبز کاشان – ساعت زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت (به انگلیسی: World Wide Fund for Nature)‏ است و در آخرین شنبه ماه مارس هر سال برگزار می شود. خانواده ها و کسب و کار با خاموش کردن چراغ ها و سایر دستگاه های […]

محرم و … در این محرم با هر نیتی در عزاداری ها و مجالس شرکت می کنیم … حداقل ظروف یکبار مصرف را داخل سطل زباله بندازیم … و این را بدانیم که رفتگر محله جزء لشکر یزیدیان نبوده …